5 - axlig bearbetning med topp prestanda till ett fördelaktigt pris