Hänel

Hänel

Hänel kontors och industrilagersystem.och är ett företag med tradition och framtidsvisioner.
Sedan 1950-talet har namnet Hänel stått för innovativa lösningar inom automatiserade register och materialhantering. Idag är vi en av världens ledande leverantörer i branschen. Tack vare kontinuerlig utveckling av våra produkter och programvara, de lösningar som vi erbjuder i dag kommer att uppfylla kraven i morgon. För allt detta tekniska framsteg, är vi fullt medvetna om vårt ansvar för miljön, och vi strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga miljöanpassning i våra utvecklings- och produktionsprocesser. Hänel var, till exempel, den första tillverkaren att utveckla vertikallyftteknik med EcoDrive® system, som omvandlar den kinetiska energin hos den nedåtgående extraktorn till elektrisk energi och matar den i det elektriska försörjningssystemet. Detta är ännu ett bidrag till att spara energi och skydda miljön. Företagets grundare Gerhard Hänels, motto var  "aldrig göra saker halvhjärtat” Om ett jobb är värt att göra, är det värt att göra det bra"en strategi som definierar våra handlingar i dag. Vi ska fortsätta att utveckla effektiva, ergonomiska och utrymmessnåla lagringslösningar för kundernas behov in i framtiden. Hänel tillverkare ca 2500 maskiner/år som levereras över hela världen.      

 

Hänel Büro- und Lagersysteme 

Måttstock för automatiserad materialhantering och lagerhållning

Effektiv lagring, optimerade åtkomsttider, ergonomisk materialhantering