Lagersystem

Lagersystem

Ahlsell Maskin har tillsammans med vår leverantör Kasto under ca 20 år levererat ett stort antal olika automatiserade lagersystem i Sverige. Lagren har varit avsedda för plåtar upp till 6 meters längd och 10 tons vikt per lagerplats . Lång-gods som stänger ,rör av olika kvaliter kan lagras i samma system och med olika funktion och automatiseringsgrad.

 

På senare år representerar vi även Hissautomater och Paternosterverk av fabrikatet Hänel, som är en av dom ledande tillverkarna av denna typ av lagersystem.

Måttstock för automatiserad materialhantering och lagerhållning

Effektiv lagring, optimerade åtkomsttider, ergonomisk materialhantering