KASTOmiwin U 4.6

KASTOmiwin U 4

Geringsbandsågautomat med hög kapacitet för kapning av profiler, rör och homogent material i 90°-kapning samt i geringskapning från +60°till -45°.
Den exakta geringsinställningen är steglöst valbar, läses av digitaliskt och spänns automatiskt. Den stabilt placerade vridpunkten i skärningspunkten mellan materialanliggningskanten och sågbandet garanterar en exakt dimensionsreferenslinje vid 90° eller respektive geringskapning.

Moderna linjärstyrningar, förspända som standard (recirkulerande kulenheter med två fettsmorda styrningsvagnar) ger en maximal livslängd.
Standard styrning SmartControl ger optimal maskinmanövrering.

Frekvensreglerad sågmotor med kuggväxel, med överbelastningövervakning samt spänntrycksövervakningför bandspänningen och båda skruvstyckerna ingår i standard för enkelkapning, mindre och mellan stora serier.
En steglös reglerbar elektromekanisk sågmatning med servomotor och kulmutterskruv ger de bästa förutsättningarna för en effektiv, känslig och verktygsbesparande sågning.

Kontakta oss

← Tillbaka