Mer än bara maskiner!


Mekana Maskin AB vill vara en aktiv partner för alla typer av verkstadsföretag mindre som större. Vår erfarenhet, våra agenturer samt kontakter hos olika aktörer i branschen vill vi ställa till ert förfogande.

Vi vill på ett så tidigt stadium som möjligt delta i era utvecklingsprojekt och investeringstankar. Vår erfarenhet från mekanisk produktion och vårt användande av CAD/CAM beredning kan ge er nya och genomarbetade underlag för framtidens investeringar.

Läs mer om Mekana Maskin

Mekana Maskin AB