BRETON

 

Breton S.p.a har en areal på ca. 811.000 m2, varav 40.000 är täckta och sysselsätter över 900 personer.
Breton har vuxit och befunnit sig på marknaden tack vare sin vinnande filosofi för forskning och utveckling, kontinuerlig förbättring, innovation och högkvalitativa produkter och tjänster.
Denna filosofi som ägarna önskar är faktiskt skapad av alla människor som arbetar inom företaget och tack vare deras kreativitet och engagemang har de bidragit till och fortsätter att bidra varje dag till företagets framgång.
På nittiotalet tvingade Breton sig fram inom området för snabba, numeriska styrbearbetningscentraler och blev på få år en av de viktigaste tillverkarna i världen. Bretons maskinbearbetningscentra sticker ut och är välkända tack vare sin högsta tekniska nivå, överlägsna produktionsprestanda, banbrytande lösningar och obestridd kvalitet på det produkt / servicesystem som erbjuds sina kunder.
Breton har ensamrätt på "Metalquartz" -teknologin som tillämpas på sektorn för höghastighetsbearbetningscentra, vilket gjorde det möjligt att avsevärt öka bearbetningsprestanda.
Med tiden utvecklade Breton ett komplett utbud av bearbetningscenter som uppfyller alla krav inom följande industrisektorer: flyg-, försvars-, flyg-, fordons-, sjö-, motorsport-, redskap, energi, matris, fordons- och sjömodellering Prototyping, allmän tillverkningsindustri.