KASTOmiwin A 4.6

KASTOmiwin A 4.6

Geringsbandsågautomat med hög kapacitet för kapning av profiler, rör och homogent material i 90-kapning samt i geringskapning från +60°till -45°.
Den exakta geringsinställningen är steglöst valbar, läses av digitalt och spänns automatiskt. Den stabilt placerade vridpunkten i skärningspunkten mellan materialanliggningskanten och sågbandet garanterar en exakt dimensionsreferenslinje vid 90° eller respektive geringskapning.

Moderna linjärstyrningar, förspända som standard (recirkulerande kulenheter med två fettsmorda styrningsvagnar) ger en maximal livslängd. Standard styrning ProControl ger optimal maskinmanövrering. Enkel och översiktlig orderinmatning genom orderguide. Efter att önskat antal uppnåtts stängs maskinen automatiskt av. I automatdrift uppnås en maximal kapacitet genom att ställtiderna är reducerade till ett minimum. Den exakta positioneringen av materialframmatningen sker med servomotor via en linjär kugghjulsmodul med insatshärdad och slipad tandning.

Frekvensreglerad sågmotor med kuggväxel, med överbelastningsövervakning samt spänntryckövervakning för bandspänningen och båda skruvstyckena ingår som standard för enkelkapning, samt för mindre och mellanstora serier.
En steglöst reglerbar elektromekanisk sågmatning med servomotor och kulmutterskruv ger de bästa förutsättningarna för en effektiv, känslig och verktygsbesparande sågning.

Kontakta oss

← Tillbaka