KASTOtec AC 4 / 5

Kastotec AC 4 / 5

Helautomatisk produktionsbandsågmaskin i tung konstruktion, med horisontellt, parallellt gående sågband, för kapning av homogent material, profiler och rör i alla kvaliteter, även svårspånat material som t ex Titan, Hastelloy, Inconel.
Vid utvecklingen av denna maskin togs konsekvent hänsyn till optimal användning av hårdmetall- resp. bimetallsågband. Maskinen har alla funktioner från KPC-paketet (KASTO Performance Cutting). Moderna, förspända linjärstyrningar med två fettsmorda styrningsvagnar vardera ger en maximal livslängd.

Den effektiva styrningen möjliggör en intuitiv maskinbetjäning, samt maximal sågkapacitet i automatikdrift genom att man reducerat inställningstiderna till ett minimum. Samtliga parametrar kan anpassas optimalt till den sågbandstyp som används. Detta sänker inte bara verktygskostnaderna utan ger även tydligt kortare kaptider: per sågband är besparingar på 50 procent och mer möjliga. Den exakta kulmutterspindeldrivningen i materialframmatningen garanterar en exakt materiallängdspositionering.

Frekvensreglerad sågmotor med kuggväxel med överbelastningsövervakning samt spänntrycksövervakning för bandspänningen och båda skruvstyckena är standardutrustning för arbetsprocesser vid enstaka kapningar, mindre och mellanstora serier samt även i stora serier.

En steglöst reglerbar elektromekanisk sågmatning med två servomotorer och kulskruvar ger de bästa förutsättningarna för en effektiv, känslig och verktygsbesparande sågning. Reducerad sågmatning vid in- och utgång i materialet för optimerad och verktygsskonande användning av hårdmetallsågband.

  • Sågkapacitet 90° runt 430 / 530 mm

Kontakta oss

← Tillbaka