KASTOpsb 2/4

KASTOpsb 2 / 4

Universalhydraulik, för enbart eller växelvis sågning av tunn- och tjockväggiga profiler samt homogent material utan sågbladsbyte med en enhetlig tanddelning av 3 resp 4 tänder per tum. Förspänd bygelstyrning, sluten oljehydraulik, trefaldig svänglagring, separat kylvätskesystem, 6 slaghastigheter, steglöst inställbar hydraulisk sågtrycksbelastning. Lyftrörelse och påskyndad retur i tomgång. Snabbsänkning och snabblyftning av sågbygeln. Standardmässigt utrustad med steglös geringsanordning.
Pendelskruvstycke för fullständigt utnyttjande av sågbladet, längdstyrning med slipade och härdade styrlister för överföring av sågtryckskraften till sågbygeln, automatisk avstängning. Tryckknapps-
betjäning för funktionerna PÅ - AV och lyftning av sågbygeln.

  • Sågkapacitet 90° runt 280 mm / 400 mm
  • Sågkapacitet 90° platt (B x H) 280 x 160 mm / 400 x 240 mm
  • Sågkapacitet 90° fyrkant 240 x 240 mm / 320 x 320 mm
  • Sågkapacitet + 45° runt 180 mm / 250 mm
  • Sågkapacitet + 45° platt (B x H) 180 x 170 mm / 250 x 250 mm
  • Sågkapacitet + 45° platt (B x H) 150 x 250 mm / 250 x 320 mm
  • Sågkapacitet + 45° fyrkant 170 x 170 mm 250 x / 250 mm

 

Kontakta oss

← Tillbaka