KASTOecobar stock

KASTOecobar stock

Förvaringsutrymme ekonomiskt använt.
Detta standardiserade lagringssystem är lämpligt för alla applikationer där ett stort antal material som bar lager behöver lagras. En hög lagringstäthet på det minsta området uppnås genom höjdoptimerad fackdelning. Detta leder till mer ordning, renhet och säkerhet.

  • Ekonomiskt automatiskt lagringssystem för långt material i ensidig och dubbelsidig version
  • Lastning och lossning alltid i perfekt höjd
  • Enkel hantering med val av förvaringsplats och godkännande nyckel och drift via dödmansgrepp
  • Sparar tid på grund av direkt åtkomst utan ytterligare lyftanordningar
  • Små utrymme krav på grund av höjdutnyttjande
  • Maskinorienterad installation är möjlig
  • Låga installationskostnader
  • Tre olika lasthöjder kan väljas
  • Gapkontroll som pallplatskontroll medan portalkranen rör sig
  • Konstruktion som uppfyller jordbävningsstandarderna

Kontakta oss

← Tillbaka