KASTOwin

KASTOwin A

Automatisk, högpresterande bandsåg för seriekapning av homogent material, rör och profiler i lätt- till svårspånade materialkvaliteter. De standardmässiga exakta linjärstyrningarna (återcirkulerande kulor)med två fettsmorda styrningsvagnar) garanterar maximal livslängd
Den standardmässiga styrningen SmartControl ger en optimal maskinmanövrering.

Enkel och tydligt arrangerad inmatning av order via orderguide. Efter att önskat antal uppnåtts stängs maskinen av automatiskt. Genom att man reducerat inställningstiderna till ett minimum, uppnår man maximal sågkapacitet i automatikdrift.Den exakta kulmutterspindeldrivningen i materialmatningen garanterar en exakt materiallängdspositionering.

Frekvensreglerad sågmotor med kuggväxel, med överbelastningsövervakning samt spänntryckövervakning för bandspänningen och båda skruvstyckena ingår som standard för enkelkapning, mindre och mellanstora serier samt stora serier.
En steglöst reglerbar elektromekanisk sågmatning med servomotor och kulmutterskruv ger de bästa förutsättningarna för en effektiv, känslig och verktygsbesparande sågning.

Sågkapacitet 90° runt 360/460/560/1060 mm

Kontakta oss

← Tillbaka