KASTOwin PRO

KASTOwin pro AC 5.6

Automatisk, högpresterande bandsåg för seriekapning av homogent material, rör och profiler i lätt- till svårspånade materialkvaliteter. De moderna standardmässiga exakta linjärstyrningarna (återcirkulerande kulor med två fettsmorda styrningsvagnar) garanterar maximal livslängd

Vid utvecklingen av denna maskin togs konsekvent hänsyn till optimal användning av hårdmetall- resp. bimetallsågband. Den effektiva styrningen möjliggör en intuitiv maskinbetjäning, samt maximal sågkapacitet i automatikdrift genom att man reducerat inställningstiderna till ett minimum. Samtliga parametrar kan anpassas optimalt till den sågbandstyp som används. Detta sänker inte bara verktygskostnaderna utan ger även tydligt kortare kaptider: per sågband kan är besparingar på 50 procent och mer möjliga.

Den exakta kulmutterspindeldrivningen i materialmatningen garanterar en exakt materiallängdspositionering. Frekvensreglerad sågmotor med kuggväxel med överbelastningsövervakning samt spänntrycksövervakning för bandspänningen och båda skruvstyckena är standardutrustning för arbetsprocesser vid enstaka kapningar, mindre och mellanstora serier samt även i stora serier. En steglöst reglerbar elektromekanisk sågmatning ger de bästa förutsättningarna för en effektiv, känslig och verktygsbesparande sågning.

  • Sågkapacitet 90° runt 560 mm

Kontakta oss

← Tillbaka