UNIBLOC

UNIBLOCK

För den konventionella ompackningen med UNIBLOC behövs endast två lyftande, eventuellt svängfria kranar. De bäst lämpade materiallängderna för Stacking Cradle System UNIBLOC är mellan 3 och 24 m . Upp till tre lager staplingsvaggor med en användbar höjd på 400 mm kan vardera transporteras tillsammans via den mekaniska gripfunktionen. Endast kranens upp / ned-rörelse krävs för att låsa / låsa upp spridarbalken med vaggorna

Kontakta oss

← Tillbaka