Steens Mekaniska i Tidaholms AB har investerat

2023-04-05
Steens Mekaniska i Tidaholms AB har investerat i sin andra fräsmaskin av fabrikatet JUARISTI samt i en ny bandsågautomat av fabrikatet KASTO

Steen’s Mekaniska håller fortsatt hög investeringstakt

2015 investerades det i nya svetslokaler samt en ny fräshall för det då nya fräsverket Juaristi MX5 som inhandlats. Nu är det så återigen dags att flytta svetsen till nybyggda lokaler och den ”gamla” svetsahallen blir nu hemvist åt den senaste investeringen i ytterligare en Juaristi fräsmaskin och en Kapmaskin av fabrikatet KASTO

Modellen är JUARISTI ML 3 samt KASTOmiwin A 4.6

Juaristi

Kasto